Tabor trakcyjny Oznaczenia EVN Fotografie     

 
 
 
[-]   WYSZUKAJ TABOR wg OZNACZENIA
(szukaj▒c wg EVN na pocz▒tku dodaj znak '@')
 
     
[+]   WYSZUKAJ TABOR wg DYSPONENTA


Spalinowe i elektryczne pojazdy trakcyjne wg oznacze˝ do roku 1959
Lokomotywy elektryczne
Elektryczne zespo│y trakcyjne i wagony motorowe
Lokomotywy spalinowe
Spalinowe autobusy szynowe i wagony motorowe
Parowozy
W▒skotorowy tabor spalinowy i specjalny
Tabor specjalny
Pojazdy trakcyjne przewo╝nikˇw zagranicznych
 
 

Wszystkie powy┐sze informacje nie stanowi▒ w jakikolwiek sposˇb oficjalnych danych Spˇ│ek Grupy PKP S.A. Zosta│y zaczerpniŕte z publikacji wyszczegˇlnionych w bibliografii, b▒d╝ s▒ wynikiem obserwacji pojazdˇw szynowych i naniesionych na nich oznacze˝.


U┐ytkownik: 
Has│o:
E-mail do autoraúadowanie danych
Niestety, nie uda│o siŕ za│adowaŠ danych.
Sprˇbuj ponownie.